Om barnehagen

Barnehagen er bygget og designet ut fra konseptet «Det lille i det store». Barneperspektivet har stått sterkt i hele planleggingsfasen og løsningene gir barn de beste lekemulighetene i barnehagehverdagen.

Vi har et 2-etasjes bygg, hvor småbarnsavdelingene er samlet i første etasje, mens storbarnsavdelingene er samlet i andre etasje. Alle avdelinger har direkte utgang til naturen.

Barnehagens beliggenhet er helt unik. Vi har skogen som nærmeste nabo, og uteområdene er tilrettelagt ut fra barnas ulike ferdigheter. Vi har en progresjonstanke i uteområdet, slik at barna hele tiden skal møte nye utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå. Derfor er uteområdene delt i to soner; et for de minste og et for de eldste.

Avdelingene

Småbarnsavdelinger 1. etasje:

Avdelingene Bikuben, Revehiet og Maurtua hører til blant småbarnsavdelingene. Avdelingene har barn i alderen 0-3 år, og alle avdelingene har 12 barn. Avdelingene er samarbeidsavdelinger og har mulighet til å kunne jobbe noe på tvers av avdelingene.

Storbarnsavdelingene 2. etasje:

Avdelingene Kløverenga, Blåbærlia, Steinrøysa og Furutoppen hører til blant storbarnsavdelingene. Avdelingene har barn i alderen 2-6 år, og alle avdelinger har 18 barn. To og to avdelinger ligger ved siden av hverandre og er samarbeidende avdelinger; Kløverenga og Blåbærlia, og Steinrøysa og Furutoppen.

Utforming av avdelingene:

Alle avdelinger er bygd opp på lik måte. De har et hovedrom med kjøkkendel, og to tilhørende lekerom. I tillegg har avdelingene stellerom, fin- og grovgarderober. Avdelingene er utformet slik at det er gode løsninger for skjerming av auditivt- og visuelt støy.

Visjon og verdier

Vår overordnede målsetting: Utvikle kreative og nysgjerrige barn med livsglede og lærelyst.

Personalet har et stort hjerte for våre barn. De gjør alt for at barna skal få en god start på livet. Vi jobber for å «booste» hvert enkelt barn, og gi barna en solid grunnmur slik at barna skal mestre det livet har å by på av muligheter og utfordringer. 

Våre verdier: RAUS, TRYGG og NÆR. 

Hos oss møter barn og foreldre medarbeidere som til enhver tid setter barnet og leken i fokus. Sammen skal vi gi barna #enheltråstartpålivet