Om barnehagen

Barnehagen er tegnet og designet ut fra barns beste, og er et genuint og funksjonelt barnehagebygg. Barneperspektivet har stått sterkt i hele planleggingsfasen og løsningene viser at vi har et bygg som skal gi barn de beste lekemulighetene i barnehagehverdagen. 

Barnehagen er bygget og arbeider ut fra konseptet «Det lille i det store». Vi har et 2-etasjes bygg, hvor småbarnsavdelingene er i første etasje, mens storebarnsavdelingene er i andre etasje. Alle avdelinger har direkte utgang til naturen. Barnehagens beliggenhet er helt unik. Vi har skogen som nærmeste nabo, og uteområdene er tilrettelagt ut fra barnas ulike utviklingsnivå. Vi har en progresjonstanke i uteområdet, slik at barna hele tiden skal møte nye utfordringer tilpasset sitt utviklingsnivå. Derfor er uteområdene delt i to soner; et for de minste og et for de eldste. 

Avdelingene

Småbarnsavdelinger for barn i alderen 1 - 3 år (første etasje):

Bikuben
Her er det barn fra 0-3 år. Denne avdelingen befinner seg i første etasje i bygget vårt. Har et tett samarbeid med Revehiet som er samarbeidsavdelingen til Bikuben.

Maurtua
Fra høsten 19 skal det være barn i alderen 0-2 år her. Denne avdelingen er bygget opp slik at den er fleksibel i at den kan huse alle aldersgruppene, alt etter som hva behovet er.

Revehiet
Her er det barn fra 0-3 år. Denne avdelingen befinner seg i første etasje i bygget vårt. Har et tett samarbeid med Bikuben som er samarbeidsavdelingen til Revehiet.

 

Storebarnsavdelinger for barn i alderen 2- 6 år (andre etasje)

Blåbærlia
Her er det barn fra 2-6 år. Denne avdelingen befinner seg i andre etasje, og har utsikt ut mot uteplassen til de yngste, og ikke minst mot hoppbakken og øståsen. Blåbærlia har en samarbeidsavdeling som heter Kløverenga.

Furutoppen
Her er det barn fra 2-6 år. Denne avdelingen befinner seg i andre etasje, og har utsikt over uteplassen til de eldste barna i barnehagen. Furutoppen har en samarbeidsavdeling som heter Steinrøysa som ligger vegg i vegg.

Kløverenga
Her er det barn fra 2-6 år. Denne avdelingen befinner seg i andre etasje, og har utsikt ut mot uteplassen til de eldste barna i barnehagen. Kløverenga har en samarbeidsavdeling som heter Blåbærlia som ligger vegg i vegg.

Steinrøysa
Her er det barn fra 2-6 år. Denne avdelingen befinner seg i andre etasje, og har utsikten ut mot uteplassen til de yngste barna, og ikke minst mot hoppbakken og øståsen. Steinrøysa har en samarbeidsavdeling som heter Furutoppen som ligger vegg i vegg.

Visjon og verdier

Vår overordnede målsetting: Utvikle kreative og nysgjerrige barn med livsglede og lærelyst.

Personalet har et stort hjerte for våre barn. De gjør alt for at barna skal få en god start på livet. Vi jobber for å «booste» hvert enkelt barn, og gi barna en solid grunnmur slik at barna skal mestre det livet har å by på av muligheter og utfordringer. 

Våre verdier: RAUS, TRYGG og NÆR. 

Hos oss møter barn og foreldre voksne som til enhver tid setter barnet og leken i fokus. Sammen skal vi gi barna en #heltråstartpålivet