Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Målet med fritidsstipendet er å få flest mulig barn og unge ut i aktivitet, og skape større økonomisk frihet for familier 
Det vil ikke innvilges for mer enn en aktivitet av gangen. En kan bytte aktivitet, men først etter at den innvilgede perioden er utløpt.

Fritidsstipendet er et resultat av tilskudd fra Sparebankstiftelsen Sparebank1 Modum

Søknader og søknadsfrist

Dere kan søke ved å benytte følgende lenke (krever innlogging) 
Søknad om fritidsstipend Modum kommune 

Løpende søknadsfrist 
Merk: Det er kun søknader for inneværende år (2024) som vil bli behandlet

 

Hvem kan søke?

Lag og foreninger, samt kommunale tjenester på vegne av brukere og lag.

Målgruppe

Alle barn og unge opp til og med videregående skole

Krav til dokumentasjon

Ordningen er tillitsbasert. Søknad vil naturlig skje som følge av dialog mellom foresatte og organisasjon/forening.

Hva kan støtten brukes til?

Støtten kan brukes til å betale kontingenter, medlemskap, cuper, samt utstyr

Behandlingstid og utbetaling

Fritidsstipend vedtak fattes i løpet av 4 uker. På bakgrunn av at det tar litt tid med utbetaling i det kommunale systemet er det fint med 30 dagers betalingsfrist.

Betaling med kontonummer som er knyttet til KID er dessverre ikke mulig. Bakgrunnen er at det ofte godkjennes deler av søknadssum og følgelig forandres godkjent beløp til utbetaling.