Syn- og hørselskontakten er bindeleddet mellom innbyggeren og NAV hjelpemiddelsentral. 

Syn- og hørselskontakten er NAV Hjelpemiddelsentrals forlengede arm ut i kommunen, og kan bistå med opplysninger, søknader og opplæring i syn- og hørselshjelpemidler.

Syn- og hørselskontakten gir veiledning og støtte til pårørende og helsepersonell rundt den syn eller hørselshemmede, og kan gi råd om tilrettelegging i det fysiske miljøet.
Hun samarbeider og henviser til aktuelle samarbeidsparter ved behov.

Syn- og hørselskontakten kan ikke bestille briller eller høreapparater, Hun selger heller ikke høreapparatbatterier, men hun kan gi informasjon om hvor du kan henvende deg for dette.

Likepersoner i Hørselshemmedes landsforbund (HLF) i Modum og Sigdal bistår med gratis hjelp til batteribytte, slangeskift, filterskift mm. Se mer om dette under punktet «Andre kontaktpersoner og samarbeidspartnere»

 

Hvordan komme i kontakt med syn- og hørselskontaken?

Syn- og hørselskontakt Stine Mette Jahren har kontor på Modumheimen og har fast arbeidsdag på fredager.

Hun kan treffes på telefon, via sms eller e-post. 

Telefonnummer 948 44 289
Stine.Mette.Jahren@modum.kommune.no

Postadresse:
Modum kommune
v/syn- og hørselskontakt,
Modumheimen 1 
3340 Åmot

Hvem kan få hjelpemidler?

Kriterier for hørselshjelpemidler:

Hørselsnedsettelsen må være varig (over 2 år). Bruker du høreapparater ansees den som varig. Hjelpemiddelsentralen vil som oftest kreve en uttalelse fra en øre-nese-hals spesialist (ØNH-spesialist) hvis du ikke bruker høreapparater og allikevel søker på hørselshjelpemidler.

Kriterier for synshjelpemidler:

Er synsevnen din redusert til ca 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen med briller på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen, på det beste øyet, er varig (over 2 år) kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som innsnevret synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller optiker.

Hva slags hjelpemidler kan jeg få?

Aktuelle hørselshjelpemidler kan være:

Lytteutstyr til TV, varsling av dørklokke, røykvarsler mm, forsterkertelefoner (ikke mobiltelefon), samtaleforsterkere - trådløse og trådbundne.

Aktuelle synshjelpemidler kan være:

Håndluper, lupelamper, lese-TV, lydbokavspillere, PC-skjerm, forstørrelses-program til PC, taleprogram til PC, talende klokker, talende termometer mm.

Hvordan søker jeg på syn- og eller hørselshjelpmidler og hvor lang tid tar det?

Hvem søker?
Syn- og hørselskontakten søker for deg og sender søknaden til Nav Hjelpemiddelsentral.

Når søknaden er behandlet av NAV Hjelpemiddelsentral (Drammen) vil du få et vedtak. Hjelpemidlene blir levert ved kommunens hjelpemiddellager på Nedmarken. Du får beskjed når hjelpemiddelet er utlevert.

Hvor lang tid tar det?
Tiden det tar fra hjelpemiddelet er søkt til du får det utlevert er avhengig av flere ting; vedtakstiden, om hjelpemiddelet er på lager, om hjelpemiddelet må bestilles fra produsent, om produsent har hjelpemiddelet på lager etc.

Når hjelpemiddelet er utlevert til kommunen, vil kommunens hjelpemiddelteknikkere ta kontakt med deg. Enkle hjelpemidler kan hentes på hjelpemiddellageret etter avtale. Hjelpemidler som trenger montering blir montert av hjelpemiddelteknikkerne. De gir deg også opplæring i hjelpemidlene du får utlevert/montert.

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker, eller måneder. Hvis behovet for hjelpemidler er prekært og hjelpemiddellageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne mens man venter.

Andre kontaktpersoner og samarbeidspartnere

Noen ganger er det nødvendig med hjelp og veiledning. Det er flere som kan gi hjelp:

Syn:

Voksenopplæringen i Modum kommune har synspedagog og andre pedagoger som bl.a. gir opplæring til mennesker med synshemming i bruk av mer avanserte hjelpemidler. Det må sendes søknad til PPT for å få vedtak etter sakkyndig vurdering. Synskontakten hjelper deg med søknaden. Søknadspapirene som skal fylles ut allikevel kan du finne på www.pptjenesten.no, se under Skjemaer. PPT sender ved behov søknad videre til Statped.

Norges Blindeforbund driver tre syn- og mestringssentre. Her får du møte andre synshemmede i trygge omgivelser, samt omsorgsfulle medarbeidere med bred faglig kompetanse. Hurdal syn- og mestringssenter ligger i Akershus og er et kurssted der synshemmede får opplæring i å mestre hverdagslivets utfordringer. Kontakter du Blindeforbundet ordner de med søknad for deg. Tlf: 23 21 50 50. Dette er også noe synskontakten kan bistå med. Link til Hurdalsenteret finner du her

Se også nettsidene til Norges Blindeforbund. For råd om synshemming kan du ringe Blindeforbundet, tlf: 21 97 70 00
Ta gjerne kontakt med Midtfylket lokalag av Norges Blindeforbund ved leder Vidar Bentsen tlf. 918 30 190

Blindeforbundet har bl.a en side for råd, tips og rettigheter her. Se på forskjellige praktiske produkter og hjelpemidler her.
NB! En del av disse produktene må du kjøpe selv, NAV dekker kun et lite utvalg. Du kan søke om et økonomisk tilskudd fra NAV. Tilskuddsordningen er ment å dekke de ekstrautgifter du har til rimelige tekniske hjelpemidler som ikke er en del av hjelpemiddelsentralens sortiment. Klikk på nettsiden: Tilskudd til rimelige hjelpemidler (småhjelpemidler)  for å få informasjon om dette.

Se også Rådgivningskontor for syn.

Seende føler seg ofte usikre på hvordan de skal hjelpe eller komme i kontakt med en synshemmet. Se her for gode råd i møte med en synshemmed.

 

Hørsel:

Flere audiopedagoger gir veiledning i bruken av hørselstekniske hjelpemidler, mestring og kommunikasjonsstrategier, mestring av arbeids- og hverdagsliv, samt lytte og taletrening. Mange kan ta hjemmebesøk. Kostnadene dekkes av HELFO etter henvisning fra fastlege eller spesialist. Se kart over audiopedagoger her: Kart over audiopedagoger | Norsk Audiopeagogisk Forening  
Audiopedagoger i nærområdet:
Audiopedagog Linda Haugen  www.audiopedagoghaugen.no.
Egere Audiopedagogisk Rådgivning http://www.egere.no.
Audiopedagog Erik Aleksander Larsen www.drammenhørsel.no.

Likeperson/Hørsel

Likepersonsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena: Å gi andre i samme situasjon som en selv hjelp til selvhjelp. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende. Likepersonersarbeid skal gi et annet tilbud, og dekke et annet behov enn det fagpersonell kan bidra med. Ideen bak likepersonsarbeid er at den som har skoen, vet hvor den trykker.

Ved spørsmål rundt dette, kan disse personene kontaktes:

Likeperson for høreappatbrukere og tinnitus: Bente Holm Gulliksen, tlf. 456 36 460 bentegull@rocketmail.com
Likeperson for høreapparatbrukere: Mary Kittilsen, tlf: 32 71 06 55/958 49 806 mary.kittilsen@gmail.com
Likepersoner for høreapparatbrukere: Ingvald Øverby, tlf: 480 41 477 ingvaloe@online.no
Likeperson for høreapparatbrukere Anita Skinstad, tlf: 32 78 80 81/922 56 272

Likepersoner kan hjelpe deg med enkle ting rundt høreapparatene og selger batterier til redusert pris. Batterier kan du også få kjøpt til redusert pris på Frivillighetssentralen i Vikersund, tlf.951 74 474.

Din lokale optiker kan også hjelpe til med slange- og batteribytte.

Se nettsidene til Hørselshemmedes landsforbund HLF her.

Se også facebooksidene til lokallaget til HLF Modum og Sigdal.