Syn- og hørselskontakten skal være bindeleddet mellom brukerne og NAV hjelpemiddelsentral. 

Syn- og hørselskontakten er hjelpemiddelsentralens forlengede arm ut i kommunen, og kan bistå med opplysninger, søknader og opplæring i syn- og hørselshjelpemidler.

Syn- og hørselskontakten gir veiledning og støtte til pårørende og helsepersonell rundt den syn eller hørselshemmede, og kan gi råd om tilrettelegging i det fysiske miljøet. Hun samarbeider og henviser til aktuelle samarbeidsparter ved behov.

Syn- og hørselskontakten kan ikke bestille briller eller høreapparater, Hun selger heller ikke høreapparatbatterier, men hun kan gi informasjon om hvor du kan henvende deg for dette.

Likepersoner i HLF Modum og Sigdal bistår med gratis hjelp til batteribytte, slangeskift, filterskift mm. Se mer om dette under punktet «Andre kontaktpersoner og samarbeidspartnere»

 

Hvordan komme i kontakt med syn- og hørselskontaken?

Syn- og hørselskontakt Stine Mette Jahren har kontor på Nedmarken og har fast arbeidsdag på fredager.

Hun kan treffes på telefon, via sms eller e-post. 

Telefonnummer 948 44 289
Stine.Mette.Jahren@modum.kommune.no

Postadresse:
Modum kommune
v/syn- og hørselskontakt,
Geithusveien 67A,
3370 Vikersund

Hvem kan få hjelpemidler?

Kriterier for hørselshjelpemidler:

Hørselsnedsettelsen må være varig (over 2 år). Bruker du høreapparater ansees den som varig.  Hjelpemiddelsentralen vil som oftest kreve en uttalelse fra en ØNH-spesialist hvis du ikke bruker høreapparater og allikevel søker på hørselshjelpemidler.

Kriterier for synshjelpemidler:

Er synsevnen din redusert til ca 6/18 (0,33) eller dårligere, vil du sannsynligvis ha problemer med å lese avisen, med briller på vanlig leseavstand. Du regnes da som synshemmet eller svaksynt. Hvis synsnedsettelsen, på det beste øyet, er varig (over 2 år) kan du ha rett til synshjelpemidler. Også andre alvorlige synsdefekter som innsnevret synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn, kan gi rett til hjelpemidler. Synstapet må være dokumentert av øyelege eller optiker.

Hva slags hjelpemidler kan jeg få?

Aktuelle hørselshjelpemidler kan være:

Lytteutstyr til TV, varsling av dørklokke, røykvarsler mm, forsterkertelefoner(ikke mobiltelefon), samtaleforsterkere,- trådløse og trådbundne.

Aktuelle synshjelpemidler kan være:

Håndluper, lupelamper, lese-TV, lydbokavspillere, PC-skjerm, forstørrelses-prg til PC, taleprogram til PC, talende klokker, talende termometer mm.

Hvordan søker jeg på syn- og eller hørselshjelpmidler?

Syn- og hørselskontakten søker for deg. 

Når søknaden er behandlet av NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud (Drammen) vil du få et vedtak. Hjelpemidlene kommer til Hjelpemiddellageret på Nedmarken, og du får beskjed når hjelpemiddelet kommer dit.
Tiden det tar fra hjelpemidlene er søkt til du får dem er avhengig av flere ting; vedtakstiden, om hjelpemidlene er på lager hos hjelpemiddelsentralen om hjelpemiddelet må bestilles fra produsent, om produsent har hjelpemiddelet på lager etc.

Når hjelpemidlene har kommet til kommunen, vil kommunens hjelpemiddelteknikkere ta kontakt med deg. Enkle hjelpemidler kan hentes på hjelpemiddellageret, etter avtale. Hjelpemidler som trenger montering, blir montert av hjelpemiddelteknikkerne. De gir deg også opplæring i hjelpemidlene du får utlevert/montert.

Hele søknadsprosessen kan ta noen uker, eller måneder. Hvis behovet for hjelpemidler er prekært og hjelpemiddellageret har tilsvarende hjelpemiddel på lager, er det mulig å låne mens man venter.

Andre kontaktpersoner og samarbeidspartnere

Noen ganger er det nødvendig med hjelp og veiledning. Det er flere som kan gi hjelp:

Syn:

Voksenopplæringen i Modum kommune har synspedagog og andre pedagoger som bl.a. gir opplæring til mennesker med synshemming i bruk av mer avanserte hjelpemidler. Det må sendes søknad til PPT for å få vedtak etter sakkyndig vurdering. Synskontakten hjelper deg med søknaden. Søknadspapirene som skal fylles ut allikevel kan du finne på www.pptjenesten.no, se under Skjemaer. PPT sender ved behov søknad videre til Statped. Link her.

Norges Blindeforbund driver tre syn- og mestringssentre. Her får du møte andre synshemmede i trygge omgivelser, samt omsorgsfulle medarbeidere med bred faglig kompetanse. Hurdal syn- og mestringssenter ligger i Akershus og er et kurssted der synshemmede får opplæring i å mestre hverdagslivets utfordringer. Kontakter du Blindeforbundet ordner de med søknad for deg. Tlf: 23 21 50 50. Dette er også noe synskontakten kan bistå med. Link til Hurdalsenteret her

Likeperson/Rehabiliteringskontakt/Syn: Harald Rishovd, tlf 32 87 54 63 / 977 78 129.

Se også nettsidene til Norges Blindeforbund. For råd om synshemming kan du ringe Blindeforbundet, tlf: 23 21 50 50
Ta gjerne kontakt med Midtfylket lokalag av Norges Blindeforbund ved leder Vidar Bentsen tlf. 918 30 190

De har bl.a en side for Råd, tips og rettigheter her. Se på forskjellige praktiske produkter og hjelpemidler her.
NB! En del av disse produktene må du kjøpe selv, NAV dekker kun et lite utvalg. Man kan søke NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud om «Tilskudd til småhjelpemidler» (kr. 2000,-) hvert fjerde år.

Seende føler seg ofte usikre på hvordan de skal hjelpe eller komme i kontakt med en synshemmet.Se her for gode råd i møte med en synshemmed.

 

Hørsel:

Egere Audiopedagogisk Rådgivning. Audiopedagogene Kari Hareide Skårberg og Ann-Kristin H. Wikheim gir veiledning i bruken av hørselstekniske hjelpemidler, mestring og kommunikasjonsstrategier, mestring av arbeids- og hverdagsliv, samt lytte og taletrening. Kan ta hjemmebesøk. Kostnadene dekkes av HELFO etter henvisning fra fastlege eller spesialist. Se http://www.egere.no eller ta kontakt på tlf: 902 30 944.

Audiopedagog Linda Haugen. Gir veiledning i bruken av hørselstekniske hjelpemidler, mestring og kommunikasjonsstrategier, mestring av arbeids- og hverdagsliv, samt lytte og taletrening. Kostnadene dekkes av HELFO etter henvisning fra fastlege eller spesialist. Reiser på hjemmebesøk. Ta kontakt på tlf: 918 86 970.

Likeperson/Hørsel

Likepersonsarbeid er funksjonshemmedes egen omsorgsarena: Å gi andre i samme situasjon som en selv hjelp til selvhjelp. Dette kan gjelde både funksjonshemmede og pårørende. Likepersonersarbeid skal gi et annet tilbud, og dekke et annet behov enn det fagpersonell kan bidra med. Ideen bak likepersonsarbeid er at den som har skoen, vet hvor den trykker.

Ved spørsmål rundt dette, kan disse personene kontaktes:

Likeperson for høreappatbrukere og tinnitus: Bente Holm Gulliksen, tlf. 456 36 460 bentegull@rocketmail.com
Likeperson for høreapparatbrukere: Mary Kittilsen, tlf: 32 71 06 55/958 49 806 mary.kittilsen@gmail.com
Likepersoner for høreapparatbrukere: Ingvald Øverby, tlf: 480 41 477 ingvaloe@online.no
Likeperson for høreapparatbrukere Anita Skinstad, tlf: 32 78 80 81/922 56 272

Likepersoner kan hjelpe deg med enkle ting rundt høreapparatene og selger batterier til redusert pris. Batterier kan du også få kjøpt til redusert pris på Frivillighetssentralen i Vikersund, tlf.951 74 474.

 

Se nettsidene til Hørselshemmedes landsforbund HLF her.

Se også facebooksidene til lokallaget til HLF Modum og Sigdal.

Din lokale optiker kan også hjelpe til med slange- og batteribytte.