Sov godt er et søvnbehandlingstilbud for voksne (over 16 år) som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker. Temaene er

  • gode råd for bedre søvn
  • teknikker og behandlingsmetoder
  • hvordan gjøre endringer og skape motivasjon

Kurset baserer seg på kognitiv atfedsterapi og metoden har god effekt på kort og lang sikt. 

Kurset går over 4 ganger. I tilegg kommer en oppfølgingsdag 6 uker etter endt kurs. Hver kursøkt er på to timer. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. Tilbudet gis kun til personer som bor eller oppholder seg i Modum.

Vil du lese mer om søvn og søvnproblemer? Les artikkelen Søvn og søvnproblemer (helsenorge.no).

Rask psykisk helsehjelp Modum har også tilbud om søvnbehandling. Les mer om behandlingstilbudet: Rask psykisk helsehjelp - Modum kommune.

Søvnkurs - oppstart 11.november

Oppstart 11.november. Mandager fra kl. 13.00 - 15.00. Videre datoer: 18.november, 25.november og 2.desember. Oppfølging etter 6 uker mandag den 13.januar kl.1300-15:00. 

Oppmøte: Frisklivssentralen.

Meld deg på: Påmeldingsskjema til Sov godt kurs (Microsoft formsskjema) 

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist: 8.november.