Sov godt er et søvnbehandlingstilbud for voksne (over 16 år) som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker. Temaene er

  • gode råd for bedre søvn
  • teknikker og behandlingsmetoder
  • hvordan gjøre endringer og skape motivasjon

Kurset baserer seg på kognitiv atfedsterapi og metoden har god effekt på kort og lang sikt. 

Kurset går over 4 ganger. I tilegg kommer en oppfølgingsdag 6 uker etter endt kurs. Hver kursøkt er på to timer. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis. Tilbudet gis kun til personer som bor eller oppholder seg i Modum.

Vil du lese mer om søvn og søvnproblemer? Les artikkelen Søvn og søvnproblemer (helsenorge.no).

Rask psykisk helsehjelp Modum har også tilbud om søvnbehandling. Les mer om behandlingstilbudet: Rask psykisk helsehjelp - Modum kommune.

Søvnkurs - oppstart 26.februar 2024

Mandager fra 26.februar til 18.mars kl 13.00-15:00. Oppfølging 6 uker etter siste kursdato.

Oppmøte: Frisklivssentralen

For påmelding trykk her: https://forms.office.com/e/GRf5SRJPPv (Microsoft Office Forms)

Påmeldingsfrist: 23.februar.