Sov godt er et søvnbehandlingstilbud for voksne (over 16 år) som strever med insomni eller lettere grader av søvnvansker. Temaene er

  • gode råd for bedre søvn
  • teknikker og behandlingsmetoder
  • hvordan gjøre endringer og skape motivasjon

Kurset baserer seg på kognitiv atfedsterapi og metoden har god effekt på kort og lang sikt. 

Kurset går over 4 ganger. I tilegg kommer en oppfølgingsdag 6 uker etter endt kurs. Hver kursøkt er på to timer. Du trenger ikke henvisning og tilbudet er gratis.

Vil du lese mer om søvn og søvnproblemer? Les artikkelen Søvn og søvnproblemer (helsenorge.no).

Rask psykisk helsehjelp Modum har også tilbud om søvnbehandling. Les mer om behandlingstilbudet: Rask psykisk helsehjelp - Modum kommune.

Søvnkurs - oppstart 11. oktober 2023

Onsdager fra kl. 13.00 - 15.00 fra og med 11. oktober til og med 1. november.

Oppmøte: Frisklivssentralen.

Meld deg på: Påmeldingsskjema til søvnkurs (Microsoft formsskjema).

Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist: 9. oktober.