Blåseinstrumenter

Messing (tuba, baryton, kornett, trombone, trompet).
Lærer: Tom Are Skinstad

Undervisningen forgår på Stalsberg skole mandager og på kulturskolen i Vikersund på tirsdager.

Elevene lærer grunnleggende ferdigheter som blåseteknikk, munnstilling og holdning. Du får spille stykker i ulike stilarter (populær musikk, jazz osv).
Undervisningen foregår stort sett i form av individuell time men kan også foregå i små grupper.

Vi har et nært samarbeid med skolekorpsene i bygda og de fleste av messingelevene ved kulturskolen er også medlemmer i de ulike skolekorpsene.
Les mer i fagplan for messinginstrumenter her.

Treblås (fløyte, klarinett, saksofon)
Lærere: Alex Snyder, (fløyte, saksofon, obo og fagott) og Atle Stærkeby (klarinett)
Klarinettundervisningen foregår mandager på Stalsberg skole.
Fløyte/saksofon/obo undervisningen foregår tirsdager på kulturskolen.

Elevene lærer grunnleggende ferdigheter som blåseteknikk, munnstilling og holdning. Du får spille stykker i ulike stilarter (populær musikk, jazz osv)
Undervisningen foregår stort sett i form av individuell time men kan også foregå i små grupper.

Vi har et nært samarbeid med skolekorpsene i bygda og de fleste av treblåselevene ved kulturskolen er også medlemmer i de ulike skolekorpsene.

Les mer i fagplaner for fløyte her, klarinett her og saksofon her.

Gitar/bass

Gitar/bass
Gitar- og basslærer: Jan Frode Stevy (i permisjon)
Vegard Rubach Ese er vikar høstsemesteret 2023.

Undervisningen foregår på kulturskolen i Vikersund og på Enger skole. 

Gitarspill kan deles i to hovedretninger: klassisk gitar (fingerspill) og rytmisk gitar/pop (akkorder).
Vår undervisning har som hovedmål å kombinere disse to, men eleven kan etter hvert velge hovedretning om ønskelig.Gitarundervisningen har som hovedmål å tilfredsstille forskjellige ønsker fra elever på ulike nivå, lære dem å bruke instrumentet selvstendig, i takt med samtiden og med profesjonelt syn.Elevene anbefales å ha med eget instrument til undervisningen.

Les mer i fagplan for gitar her.

Keyboard og piano

Keyboard og piano
Lærer: Alex Snyder og Olena Nikolenko

Undervisningen foregår på kulturskolen i Vikersund og på Enger skole.

Piano er et populært og allsidig instrument, som brukes i mange sammenhenger og sjangere. Keyboard er et instrument med mange muligheter. Som eget band, solo og i samspill med andre. Undervisningen er notebasert, men har også elementer av gehørspill, besifringsspill og musikkteori. Opplæringen omfatter forskjellige stilarter, alt fra barokken til dagen største hits.

Les fagplan for piano her.

Vi anbefaler akustisk eller elektrisk piano som øvingsinstrument hjemme. Keyboard er et godt alternativ.

Sang

Sang
Lærer: Ioana Carmen Demit

Undervisningen forgår på kulturskolen i Vikersund onsdag og fredag.

I sangundervisningen får du lære å utvikle stemmen din, og du får synge sanger i mange ulike stiler ( pop, jazz, musikal, viser og klassisk sang).Elevene lærer bl.a. grunnleggende sang og pusteteknikk, formidling av tekst, rytme- og puls og ulike stilarter.

Undervisningen foregår i gruppe eller enkelttimer.

Les fagplan for sang her.

Slagverk

Slagverk
Lærer: Endre Gulbrandsen

Undervisningen foregår på tirsdager på SMU og i kulturskolens lokaler i Vikersund.

Opplæringen er tilrettelagt for slagverker som er i korps og trommesettelever.

Timene er hovedsakelig enetimer, men samspill med andre elever inngår også i opplæringen.Trommesettelevene vil i hovedsak få opplæring på trommesett. Det vil bli fokusert på teknikk og sjangerforståelse. Elevene får opplæring i rock, pop, jazz og andre aktuelle sjangre. Korpselever vil få opplæring i den generelle slagverksfamilien hvor det blir brukt skarptromme, pauker, melodisk slagverk og andre rytmeinstrumenter. I tillegg opplæring på trommesett. Undervisningen foregår i nært samarbeid med den enkelte dirigent i de ulike korpsene.

Les fagplan for slagverk her.