Hvem er vi?

Hos oss møter du helsepersonell med faglig bakgrunn fra fysioterapi, ernæring, pedagogikk og kognitiv metodikk. Vi jobber tverrfaglig og helhetlig.

Historikk

Modum kommune har vært sentral i utvikling av tjenesten fra 1996, da Frisklivssentralen i Modum ble etablert som  den første av sitt slag. Johan Kaggestad var initiativtaker og hadde den nødvendige utholdenheten. Helsedirektoratet utgav Veileder for kommunale frisklivssentraler (heldedirektoratet.no) i 2011. Samme år ble Samhandlingsreformen, ny folkehelselov og helse- og omsorgstjenestelov lansert fra Frisklivssentralen i Modum. I 2013 kom Kongeparet på besøk! 25 årsjubileum ble feiret med stor hagefest. Frisklivssentralen i Modum er sentral i kommunens arbeid for et bærekraftig Modumsamfunn bla. gjennom tverretatlige utviklingsarbeid. Målet er å forebygge mer, for å reparere mindre.

Frisklivets venner

Venneforeningen Frisklivets venner har vært sentrale i utvikling av tilbudet. I 2020 etablerte Frisklivets venner likepersonstilbud som er åpent for alle og foregår to formiddager i uka på Furumo. Les mer om tilbudet og kontaktinformasjon: Gågruppe (fritid123.no).

Rollen som utviklingssentral

Vi har en rolle som utviklingssentral. Vår rolle er å bidre til erfaringsutveksling, nettverks- og kompetansebygging, kvalitet og videreutvikling av kommuneale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud regionalt og nasjonalt. Vi tar i mot besøk fra andre frisklivssentraler. Send en forespørsel, så finner vi et tidspunkt som passer. For helsepersonell er det nyttig å lese artiklene under Frisklivssentral (helsenorge.no).