Åpningstider

Mandag: 14:30 - 18:30

Tirsdag:  14:30 - 21:00 

Torsdag: 14:30 - 21:00 

 

Klubbstyret

Ungdomsrommet legger til rette for at ungdom skal få mulighet til å utvikle seg og oppleve mestring.

På Ungdomsrommet har vi et aktivt klubbstyre. Styret består av 6-8 ungdommer. Styret møtes regelmessig på Ungdomsrommet med ungdomsleder tilstede.

Klubbstyret har ansvaret for å:

  • Disponere aktivitetsmidler
  • Arrangere allmøter for alle medlemmene
  • Planlegge aktiviteter på klubbkvelder
  • Planlegge, lede og evaluere større arrangementer
  • Søk midler hos Frifond (Ungdom og Fritid)

Ungdomsrommet deler Ungdom og Fritids visjon;

«Alle ungdommer har tilgang til fritidsklubber, ungdomshus eller lignende åpne møteplasser, som oppleves relevant og bidrar til økt livskvalitet og mestring, der medvirkning står sentralt.»

Ungdom og fritid