Endringer pga. koronavirus

NAV Modum er stengt for timeavtaler og drop-in besøk. Det bes om at alle henvendelser går pr. telefon og digitalt.
Dersom du allikevel skulle ha behov for å komme inn, ring på ringeklokken mellom kl. 12-14 mandag – fredag.

Ta kontakt med NAV per telefon 55 55 33 33 eller skriv i din aktivitetsplan for å avtale alternativ veiledning.

Alle statlige søknadsskjemaer finnes digitalt på www.nav.no. Sosialsøknader finnes i postkasse ved døren (settes ut mellom kl. 9 og 14.30) og leveres i brevsprekken under vinduet.

Vi har nå opprettet en telefonkø for akutthenvendelser som gjelder nødhjelp og akuttbolig. Vi har derfor nytt telefonnummer som brukere må benytte.
Dette nummeret er:TLF 41292339: Åpningstid er man. – fre. 9-15.

 

Utbetalinger som normalt

Korona-situasjonen skal ikke påvirke utbetalinger av stønader og ytelser fra NAV.

Alle som mottar penger fra NAV vil få det utbetalt som normalt, uavhengig av tiltak som iverksettes i forbindelse med den situasjonen vi er i nå. 

Er det en akutt situasjon, økonomisk eller ved behov for et midlertidig botilbud, kan NAV Modum kontaktes på telefon 409 16 764 mandag til fredag mellom klokken 09:00 -15.00

Permitteringer

Alle bedrifter som planlegger å permittere flere enn 10 ansatte, er pliktige til å informere NAV om dette. 

For at NAV-kontorene skal gi best mulig tjenester til bedrifter og ansatte, er det viktig at vi har et godt overblikk over hva som skjer. Derfor vil vi minne om at arbeidsgiverne skal sendes inn skjema om permitteringer som planlegges eller iverksettes.  Arbeidsgiverne finner god informasjon om dette på www.nav.no/bedrift. De kan også kontakte NAVs arbeidsgivertelefon 55 55 33 36.

Permitteringsvarsler sendes via eget skjema på nav.no.

Informasjon om NAV-kontoret Modum

NAV-kontoret har som mål å gi kommunens innbyggere mer helhetlig tjenester, bidra til sosial og økonomisk trygghet, samt fremme overgang til arbeid og aktivitet.

NAV Modum har kontorlokaler i Åmot
Adresse: Bergkrystallen 1, 3340 Åmot
Telefon: 55 55 33 33

NAV Modum har ansvar for følgende sosiale tjenester:

  • Råd og veiledning

  • Økonomisk sosialhjelp

  • Kvalifiseringsprogrammet

  • Midlertidig botilbud (ved nødsituasjoner)

  • Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

For mer informasjon, gå til www.nav.no

Veiviser økonomisk sosialhjelp: Trykk her.
Veiviseren er laget spesielt for de som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, ungdom og barnefamilier

Statens tjenester i NAV-kontoret

NAV har ansvar for et bredt spekter av tjenester og virkemidler til arbeidsgivere, arbeidstakere og arbeidssøkere. I tillegg har NAV ansvar for en rekke ytelser som kompenserer for bortfall av inntekt eller for særskilte utgifter. For mer informasjon, gå til www.nav.no