Hvem er utekontakten?

Utekontakten i Modum har to ansatte. Utekontaktens målgruppe er ungdom mellom 13 og 20 år. Utekontakten er et frivillig tilbud og jobber for inkludering og aktiv deltakelse i egen situasjon. Utekontakten tar ungdommer og deres behov på alvor. Utekontakten er til for all ungdom.

Hvor finner du utekontakten?

Utekontakten har kontor på Ungdomshuset i Åmot. Utekontakten jobber der ungdommene ferdes . Du finner oss på ungdomshuset, skolene, i og utenfor sentrum og på gata de ulike stedene i bygda. Utekontakten er et frivillig og forebyggende tilbud.

Hva kan ungdom snakke med utekontakten om?

Ungdom kan snakke med utekontakten om alt!

  • Tanker og følelser rundt det og være ungdom.

  • Skole, arbeid, familie, venner, seksualitet, kroppsbilde, selvtillit, ensomhet, mistrivsel og fritid..

  • Praktiske og personlige problemer.

  • Alkohol og rusmidler.

  • Trenger du noen andre å snakke med eller få hjelp hos, kan vi hjelpe deg å skape kontakt.

Utekontakten har taushetsplikt. Det vil si at det du som ungdom  velger å fortelle, ikke kan fortelles videre uten at du gir lov til det.Utekontakten har også meldeplikt. Dette vil si at om det du forteller er til skade for deg eller andre, så må utekontakten gå videre med dette.  Da vil alltid utekontakten snakke med deg som ungdom først!