Innsatsteamet hjelper deg i hjemmet slik at du skal kunne gjenvinne eller vedlikeholde din funksjon i daglige aktiviteter og gjøremål. Teamet jobber tverrfaglig, og består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. 

Teamet tilbyr målrettet og tidsbegrenset rehabilitering i hjemmet, i tillegg til ordinære tjenester dersom det er behov. Målet er at du som mottar tjenesten skal ta opp igjen eller greie å opprettholde daglige aktiviteter og gjøremål.  

Hvem passer tilbudet til?

Du som nylig har hatt en funksjonsfall som gjør at du ikke klarer det samme som før.  

- Du som ikke har tjenester fra før, men søker om trygghetsalarm og enkle hjelpemidler, som for eksempel rullator. 

- Du som har begynnende utfordringer med å utføre daglige gjøremål. 

- Du som trenger tett oppfølging en kort periode, i overgangen mellom sykehus/rehabiliteringsinstitusjon/korttidsavdeling og egen bolig. 

Hvordan jobber vi:

Hvordan jobber vi: 

- Grundig kartlegging av deg og din situasjon 

- Målrettet oppfølging ut ifra dine mål og ressurser 

- Trening og oppføling av hverdagslige gjøremål i hjemmet 

- Informasjon og veiledning 

- Bistå deg å komme i kontakt med andre aktuelle tjenester ved behov 

 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss i innsatsteam. 

Kontakt oss

Tjenesteleder: 
Fredrik Gundersen 
Tlf. 995 18 458 

Innsatsteam: 

Ergoterapeut Caroline Langhelle
480 70 638

Fysioterapeut Ingeborg Åhlander
477 54 948  

Helsefagarbeider Susanne Norli
477 54 764  

Sykepleier Kristiane Sveum Eidesmo
477 55 287