Å bli rammet av kreft kan være tøft. Mange sliter med sorg, kriser, ulike spørsmål og bekymringer rundt behandling, økonomi, nettverk, jobb og familie. Det kan være godt å ha en person å kontakte eller noen å snakke med. Kreftkoordinator kan være et bidrag til å gjøre hverdagen bedre for deg som er rammet av kreft, og til pårørende som er berørt.

Koordinatoren kjenner godt til hjelpetilbudet som finnes i kommunen og samordner tilbud og tjenester rundt kreftpasienter. Koordinatoren har har jevnlig dialog med omkringliggende sykehus og bidrar til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.

For mer informasjon, se kreftforeningen sin brosjyre her

Hva gjør en kreftkoordinator

Tjenesten er et lavterskeltilbud og det kreves ingen søknad for kontakt med kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren tilbyr

  • hjemmebesøk
  • støttesamtaler til pasient eller familie (pårørende)
  • råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering eller ved livets slutt
  • informasjon om relevante tjenester fra kommunen og gi orientering om hva som finnes av aktuelle andre tilbud
  • hjelp til at pasient og pårørende får et koordinert tilbud

Kreftkoordinatoren bidrar og så til til utvikling av gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i Modum kommune og er med på å arrangere regelmessige møtepunkt for pasienter og pårørende ved café tilbudet «Café & le»

Henvendelse til kreftkoordinator

Det er ikke nødvendig med søknad for å få kontakt med kreftkoordinator. Du kan bruke et skjema hvis du ønsker det, se nederst på siden.

Café & le

Café & le er et kommunalt tilbud til innbyggerne i Modum. Dette er en møteplass for mennesker som har fått eller har hatt en kreftsykdom. Tilbudet er til deg som er i en aktiv behandlingsfase av sykdommen eller til deg lever med en kreftsykdom. Her kan du møte andre som er i samme situasjon som deg selv. Det er også mulig å ha med seg familiemedlemmer og venner. Samlingene vil være temabasert, og det vil bli tatt opp forskjellige aktuelle temaer knyttet til det å leve med kreft.

Café & le blir arrangert på Frydenberg rehabiliteringssenter. Adr.: Frydenberg 22, 3370 Vikersund.
Samlingene blir avholdt den første tirsdagen i hver måned, fra klokken 11:00 til 13:00.

Det vil bli servert enkel lunsj og det er ingen påmelding.

Arrangør: Ressurssykepleiernettverket i kreftomsorg og palliasjon.