Alle som skal kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis. 

For å få autorisasjonsbevis må en være fylt 18 år og ha gjennomgått et obligatorisk kurs og bestått eksamen/oppgave. I tillegg må det dokumenteres yrkesmessig behov for kjøp og bruk av plantevernmidler. 

Autorisasjonskurs er det Norsk landbruksrådgivning østafjells, og Studieforbundet for næring og samfunn som holder. 

Du kan lese mer om autorisasjonsordningen her