Om tilbudet

Flyktninghelse består av helsesykepleiere, psykiatriske sykepleiere og har tett samarbeid med kommuneoverlege.

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner. Tilbudet er gratis for hver enkelt pasient. Tjenesten videreformidler, etter samtykke, medisinske opplysninger til fastlege og helsestasjon/ skolehelsetjeneste. Vi legger stor vekt på at flykningene skal føle seg trygg i sitt første møte med norsk helsevesen og ønsker å skape et godt miljø som gir tillit og trygghet.

Vi tilbyr

  • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
  • Tidlig helsekartlegging
  • Vaksiner
  • Støttesamtaler
  • Familiesamtaler
  • Hjemmebesøk
  • Undervisning og veiledning til kommunalt ansatte
  • Deltar på kommunens Velkomskafe
  • Formidler kontakt med andre kommunale tjenester og sykehus