Tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

e) Personer som har fått vedtak.
Kriterier for dette er: Hjemmeboende personer med pleiebehov tilsvarende de som er registrert i kommunal hjemmesykepleie, men pleies av pårørende.
Personer som er 100 % uføre pga. psykiske lidelser
Personer som er 100 % uføre pga. MS, cerebral parese og trafikkskadde med større lammelser.
   

For barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede og grupper av eldre, langtidssyke og uføre (gruppene a, b og c) skal all forebyggelse og behandling være vederlagsfri, med unntak av kjeveortopedisk behandling. For ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret (gruppe d) kan det kreves inntil 25 % av gjeldende takster. Gruppe e betaler selv eventuelle utgifter til tanntekniker og spesialist.

I tillegg til de prioriterte oppgaver kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell og klienter i rusomsorgen. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.

 

Klikk for informasjon om Tannhelsetjenesten i Buskerud.