Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealplaner

Arealplaner er kommunens verktøy for å styre utviklingen av arealbruk i et område. De utarbeides etter plan- og bygningsloven og vedtas av kommunestyret. I juridisk bindende kart og tilhørende bestemmelser fastsettes hvilke areal som kan brukes til blant annet; boligbebyggelse, parker og lekeplasser, næringsområder ... og hvilke områder som skal vernes.

Det er to nivåer på arealplaner;
1.  Kommuneplanens arealdel  er den øverste arealplanen i kommunens arealforvaltning. Den gjelder for hele kommunen. 
2.   Reguleringplaner er en detaljering av kommuneplanen. De gjelder for avgrensede områder. Se mer om reguleringsplaner i bokser under denne teksten.

Begge er styrende for all arealbruk og behandling av byggesaker ...

En kort innføring om arealplaner kan leses i denne presentasjonen
For ytterligere fordypning vises det til regjeringens nettside "Planlegging - etter plan og bygningsloven"