Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealplaner

Arealplaner er kommunens verktøy for å styre utviklingen av arealbruk i et område. De utarbeides etter plan- og bygningsloven og vedtas av kommunestyret. I juridisk bindende kart og tilhørende bestemmelser fastsettes hvilke areal som kan brukes til blant annet; boligbebyggelse, parker og lekeplasser, næringsområder ... og hvilke områder som skal vernes.

Det er to nivåer på arealplaner;
1.  Kommuneplanens arealdel  er den øverste arealplanen i kommunens arealforvaltning. Den gjelder for hele kommunen. 
2.  Reguleringsplaner er en detaljering av kommuneplanen. De gjelder for avgrensede områder.

Begge er styrende for all arealbruk og behandling av byggesaker ...

En kort innføring om arealplaner kan leses i denne presentasjonen
For ytterligere fordypning vises det til regjeringens nettside "Planlegging - etter plan og bygningsloven"