Om barnehagen

Bårudåsen barnehage er en 3-avdelings barnehage som ligger i Åmot sentrum. Nærmiljøet er viktig for oss, og vi har mange muligheter til turer og samarbeid rett utenfor døra. Vi er en livsgledebarnehage, noe som betyr at vi samarbeider med Modumheimen ved at barnehagebarna kommer på besøk dit.

Vi er også opptatt av å «glede andre i nærmiljøet vårt» med besøk, hilse, si hei, være med på ryddedugnad og være en positiv del av nærmiljøet. Vi er også opptatt av å ha det bra SAMMEN, gi hverandre en positiv hverdag – Livsglede for alle

For oss er gode hverdager og bry oss om hverandre viktig – og vi jobber for å lage gode hverdager for oss selv, og de rundt oss.

#lagengodbarnehagedag

Avdelingene

Karussputten er småbarnsavdelingen vår. Den ligger i underetasjen og er for barn 1-3 år.

Pærlemyra er en avdeling med barn fra 2-6 år. Avdelingen har felles kjøkken og samarbeider med Nøtteberje.

Nøtteberje er en avdeling med barn 2-6 år. Avdelingen har felles kjøkken og samarbeider med Pærlemyra.

Visjon og verdier

Livsglede og hjertevarme er løftet opp som to viktige verdier i Bårudåsen barnehage.

Vi er opptatt av at alle barn og ansatte skal ha en god barnehagedag. For å skape gode dager må vi ha tilstedeværende og hjertevarme ansatte som møter barna på en god måte. Barna skal oppleve at de har ett trygt fang å søke støtte til, og samtidig har voksne rundt seg som gir de mulighet for å utforske verden og skape egne erfaringer.

Vi er opptatt av at alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen, og at vi skal gi de erfaringer, muligheter og støtte til å møte verden. Vi, sammen med dere foreldre – legger ett grunnlag for å gjøre barna trygge og robuste «ute i verden» Trygghet handler om å være trygg på seg selv og trygg i verden. Barna trenger anerkjennende blikk som sier «du er god nok», men de trenger også oppmuntrende blikk som sier «dette går sikkert bra». #tryggerobustebarn

Gode relasjoner, fellesskap, trygge rammer, involvering og hjertevarme ansatte som bryr seg er avgjørende. Robuste barn slipper ikke unna problemer og utfordringer, men de har ressurser til å håndtere de i fellesskap med de som støtter dem.