Fairtrade.jpgModum kommune er en Fairtrade-kommune. Med et bidrar vi til fattigdomsbekjempelse, rettferdig handel, ivaretakelse av menneskerettigheter og reduksjon av barnearbeid.

Det var kommunestyret vårt som enstemmig gikk inn for å bli en Fairtrade-kommune. Nå er godkjenning gitt, diplomet som beviser deltakelse på plass, en prosjektgruppe har vært i sving, og konkrete planer foreligger for hvilket nivå Modums bidrag skal ligge på.

-Målet er at 8 prosent av kaffeforbruket i kommunen totalt i 2019 skal være Fairtrade-merket, og at dette skal øke til 20 prosent i løpet av 2021, sier Anne-Bjørg Aspheim fra styringsgruppen.

Vi begynner i signalbygget, rådhuset, der all kaffe som selges gjennom kantina skal være Fairtrade-merket.

Juice er neste produkt på agendaen. Der er målet en økning til 10 prosent i 2021 – også det i kommunen sett under ett.

-Dette er den beste måten vi kan bidra til det å utrydde fattigdom. Vi betaler litt mer, men sørger for at produsenter over hele verden får en bedre pris for sine produkter, sier Maren Wiger, leder i styringsgruppen.

- Det er viktig at det offentlige går foran i kampen for menneskerettigheter og rettferdig handel. Vi i Modum kommune ønsker å være en foregangskommune. Nå oppfordrer vi andre kommuner, samt bedrifter og privatpersoner til å følge etter, sier ordfører Ståle Versland.