Rus og avhengighetsteamet gir tjenester til voksne med utfordringer knyttet til rus og avhengighet
Tjenesten tilbyr hjelp til personer med rus- og avhengighetsutfordringer og eventuelt psykiske helseproblemer relatert til dette.
Dersom du har spørsmål om rus- eller avhengighetsproblematikk, er bekymret for egen eller andres rusbruk, eller ønsker hjelp for å håndtere rusrelaterte problemer, kan du ta kontakt med oss. 
Pårørende er velkommen til å ta kontakt for råd og veiledning.

Hvem passer tjenesten for?

Tjenesten er for personer med rusutfordringer, spilleutfordringer og/eller psykiske helseplager knyttet til dette, som på én eller flere måter går ut over mestring av hverdagslivet.
Eksempler på dette kan være ivaretakelse av egen helse, relasjoner og nettverk, arbeid og aktivitet og bolig og økonomi.

Hva kan tjenesten bidra med?

  • Individuell oppfølging for å nå dine mål
  • Råd og veiledning
  • Koordinering av tjenestene du mottar og opprettelse av ansvarsgruppe
  • Samarbeid med andre instanser etter avtale med deg
  • hvis ønskelig, involvering av pårørende og nettverket
  • Bistå med å komme i meningsfull aktivitet
  • Henvisning til rusbehandling (TSB)
  • Henvisning til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
  • Oppfølging før, under og etter behandling

Hvordan søke tjenesten?

Rus- og avhenighetsteamet er en del av Mestringsenheten. For å motta tjenester fra Mestringsenheten må dette søkes via Tildelingskontoret (se skjema nederst på siden).
Når du har søkt om tjeneste vil du bli kontaktet av en saksbehander for en samtale, slik at dere sammen kan vurdere hvilke tiltak eller tjenester som er riktige for deg.

Har du spørsmål om tjenesten, lurer på om eller hvordan du skal søke, er du velkommen til å ta kontakt med avdelingsleder eller noen av de andre ansatte i rus- og avhengighetsteamet. 

Ansatte

Rus- og avhengighetsteamet er tverrfaglig sammensatt med høy kompetanse  innenfor rus- og avhengighetsarbeid.
​Teamet innhar både formell og erfart kompetanse innenfor en rekke sider innenfor rus og avhengighetsområdet. 

Ottar 90190839
Line Kristin47702489
Roar90153526
Helen 41585713
Marianne47712048