Geithusberga består av 12 leiligheter i et bofelleskap uten bemanning/ansatte.

Boligene tildeles mennesker med utfordringer i forhold til sin psykiske helse. 

For å bli tildelt bolig må det søkes via Tildelingskontoret. Se skjema nederst på siden.

Besøksadresse: Geithusberga 4, 3360 Geithus
​Telefon: 482 76 012