I samme bygg som Ludohuset er det fire treningsboliger. I forbindelse med boligene tilbys det boveiledning fra Mestringsenheten en kveld i uka.

For å bli tildelt bolig må det søkes via saksbehandlerenheten.