Hvem kan få parkeringstillatelse for forflytningshemmede?

Offentlige parkeringsplasser for forflytningshemmede er skiltet med hvit P på blå bunn sammen med rullestolsymbol som underskilt

For å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede må du fylle ut søknadsskjema og be fastlegen din utstede en medfølgende legeerklæring, følg link under for skjema til utskrift.

Husk at du bare får parkeringsbevis hvis du har vesentlig nedsatt evne til å forflytte deg og et særlig behov for å bruke parkeringsplass for forflytningshemmede. Parkeringstillatelsen gjelder på konkrete steder.

Se “Søknadsskjema for HC-kort” under “Skjema” lenger ned på denne siden.

Søknader sendes til Tildelingskontoret, postboks 38, 3371 Vikersund

Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse til Servicetorget, tlf. 32 78 93 00