For å søke om parkeringsbevis må du fylle ut søknadsskjema og be fastlegen din utstede en medfølgende legeerklæring, følg link under for skjema til utskrift.

Søknader sendes til Saksbehandlerenheten, postboks 38, 3371 Vikersund

Du kan også få søknadsskjema ved henvendelse til Servicetorget.

Her finner du søknadsskjema