Psykisk helseteam gir tjenester til voksne med utfordringer innenfor psykisk helse.

Psykisk helseteamet i Modum kommune er tverrfaglig sammensatt.
Tjenesten arbeider sammen med brukeren for å oppnå de målene brukeren har satt seg.

For å motta tjenester fra psykiskhelseteamet må det søkes via  saksbehandlerenheten 

Ansatte

Mariann

905 52 836

Kari

477 11 869

Tonje

477 00 033

Line

905 38 163

Liv Jane

482 76 012