Tjenesten gis på ulike måter:

· Deltakelse i en aktivitetsgruppe (en eller flere fritidskontakter leder gruppen)

· Som et samarbeid for å komme i gang i frivillige lag- og  organisasjoner

· Individuell fritidskontakt

Mer informasjon om bistand til fritid får du ved å henvende deg til Tildelingskontoret i kommunen; se kontaktinformasjon på høyre side.