Åpent hus er ett tilbud til mennesker i aktiv rus.
Tilbudet foregår i Mestringsenhetens lokaler (Ludohuset) i Geithusberga 6. Foruten å møte kommunens ruskonsulenter er det her mulig å møte sykepleier fra hjemmetjeneste og ansatte fra NAV. Det er mulig å dusje, vaske klær og det blir servert en enkel lunsj. Rent brukerutstyr og andre helseartikler er tilgjengelig.

Åpent hus er åpent tirsdager fra kl. 10.00 til 14.00

Åpent hus krever ikke vedtak. 

Ta kontakt ved spørsmål.

 

Ansatte

Marianne

47712048

Roar

90153526

Lillen

41585713