Alle barn 0–5 år har tilbud om gratis oppfølging på helsestasjonen.

Helsestasjon for sped- og småbarn holder til i Vikersund, med unntak av Åpen helsestasjon som er i Åmot

 

Om tjenesten

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge 0-20 år. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud, og en del av den kommunale helsetjenesten.  

Helsestasjonen for sped- og småbarn tilbyr blant annet:

 • Temadager for gravide og foreldreforberedende kurs i samarbeid med jordmor
 • Hjemmebesøk til alle nyfødte
 • Ammeveiledning
 • Barselgruppe
 • Samtaler ved nedstemthet etter fødsel
 • Oppfølging av barnets vekst og utvikling
 • Råd og veiledning etter behov innenfor temaer som f.eks ernæring, tannhelse, ulykkesforebygging, søvn m.m.
 • Legeundersøkelse av barnet ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år
 • Fysioterapiundersøkelse av barnet ved 4 mnd, og oppfølging ved behov
 • Kartlegging av språkutvikling, syn og hørsel
 • Barnevaksinasjon

Vi har tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier; vi samarbeider med PPT, barnehager og skoler, jordmor, tannhelsetjenesten, barneverntjenesten, familieteamet, psykolog, fysioterapitjenesten, frisklivssentralen, fastleger og sykehus.
 

Åpen helsestasjon

Velkommen til åpen helsestasjon på Åmot helsesenter onsdag kl 13.00-14.30

På Åpen helsestasjon trenger du ikke å bestille time. Her kan du veie barnet ditt, få veiledning om amming, flaskemating og ernæring. Helsesykepleier er til stede for å svare på spørsmål du har rundt barnet og foreldrerollen. 

Helsesykepleier, jordmor og fysioterapeut tilgjengelig på åpen helsestasjon.