Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er rehabilitering i eget hjem. Hverdagsrehabiliteringsteamet har base i hjemmetjenesten og består av en fysioterapeut, en ergoterapeut, og sykepleiere/helsefagarbeidere.

Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode, ca 4 - 6 uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

  • Du har et ønske om å mestre hverdagen igjen. Du er motivert eller kan bli motivert av egen innsats.
  • Du kan nyttiggjøre deg av oppfølging innen rehabilitering på 4 - 6 uker.
  • Du bor hjemme og har fått et nylig funksjonstap/nedsatt trygghet/minsket mestringsfølelse, og du opplever utfordringer i hverdagen på bakgrunn av dette.

Eksempler:

  • Du begynner å få utfordringer med å reise deg opp fra stol, lage mat, eller gå ute/inne og/eller i trapp..
  • Du har opplevd fall, eller er redd for å falle.

Sterk og stødig - et fallforebyggende treningstilbud for seniorer

  • Er du 65 +?
  • Greier du mindre i dag enn for 1 år siden? 
  • Ønsker du å bli sterkere og stødigere? 

Sterk og Stødig er et gruppetreningstilbud som inneholder øvelser for å bedre muskelstyrken og balansen, samtidig som man får muligheten til å være sammen med andre treningsglade seniorer. Øvelsene foregår både stående og gående, men det er anledning til å støtte seg til en stol eller sette seg ned ved behov. 

Gruppetreningen driftes av frivillige instruktører under veileding av fysioterapeutene i kommunen. 

Oversikt over grupper i kommunen: 
Vikersund klubbhus, tirsdager klokka 11:00 - 12:00 
Åmot klubbhus, tirsdager klokka 11:30 - 12:30
Åmot klubbhus, onsdager klokka 11:00 - 12:00
Rolighetsmoen klubbhus, torsdager klokka 10:00 - 11:00

Ønsker du mer informasjon eller vil melde deg på? 
Kontakt kommunens fysioterapeuter. Du kan også finne mer informasjon om aktiviteten på Fritid123.

Kostnad og henvendelse

Tjenesten er gratis. Henvendelsesskjema fylles ut og sendes til:

Fysio- og ergoterapitjenesten for voksne og eldre 
Postboks 38
3371 Vikersund