Hverdagsrehabiliteringsteamet har base i hjemmetjenesten og består av en fysioterapeut, en ergoterapeut, og sykepleiere/helsefagarbeidere.

Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode, cirka 4 - 6 uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

Du har et ønske om å mestre hverdagen igjen. Du er motivert eller kan bli motivert av egen innsats.
Du kan nyttiggjøre deg av oppfølging innen rehabilitering på 4 - 6 uker.
Du bor hjemme og har fått et nylig funksjonstap/nedsatt trygghet/minsket mestringsfølelse, og du opplever utfordringer i hverdagen på bakgrunn av dette.

Eksempler:

Du begynner å få utfordringer med å reise deg opp fra stol, lage mat, eller gå ute/inne og/eller i trapp..
Du har opplevd fall, eller er redd for å falle.