Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som, for eksempel kan bæres i et kjede rundt halsen. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går. Trygghetsalarmen benyttes kun ved behov for akutt hjelp. 

I forbindelse med trygghetsalarmen henges det opp en nøkkelboks. Du må skaffe en ekstra nøkkel til boligen din.

Det er ingen lovfestet rett til å få trygghetsalarm. Kommunen kan, i samarbeid med den enkelte pasient eller bruker, vurdere om trygghetsalarm vil være en hensiktsmessig del av tjenestene.

Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm vil kommunen ofte se på om det foreligger:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Reell fare for fall
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse