Trygghetsalarmen er en liten radiosender med en alarmknapp som kan bæres i et kjede rundt halsen eller som en klokke. Når du utløser alarmen vil hjemmetjenesten motta denne.Det opprettes da en toveis taleforbindelse slik at man kan avklare behov.  Trygghetsalarmen skal kun brukes ved akutt behov for hjelp. 

I forbindelse med trygghetsalarmen henges det opp en nøkkelboks. Du må skaffe en ekstra nøkkel til boligen din.

Ved vurderingen av om du skal få trygghetsalarm vil kommunen ofte se på om det foreligger:

  • Sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • Fallfare
  • Problemer knyttet til utrygghet og engstelse

For mer informasjon om trygghetsalarm, les her.