Helsetjenester i hjemmet vedtas av Tildelingskontoret etter kartlegging og vurdering av individuelle behov. Hjemmetjenesten utøver tjenesten.

Hva kan vi bistå med?

  • Opplæring/veiledning til egenomsorg/personlig hygiene
  • Ernæring
  • Sårstell
  • Medikamenthåndtering

Tjenesten vil vurderes individuelt og listen er ikke utømmende.

Tjenesten er kostnadsfri.