Modumheimen har et dagaktivitetstilbud for personer med demens på mandag, onsdag og fredag.
Ta kontakt på telefon 416 07 534


Dagsenteret er et åpent tilbud til personer med demens i Modum Kommune.  Her kan du delta i et fellesskap med andre. Dagsenteret har som målsetting å bidra til økt livskvalitet hos brukerene gjennom sosial kontakt, samvær, fellesskap, aktivitet og gode måltider.

Aktivitetene på dagsenteret blir tilpasset etter brukernes behov. Vi går ofte turer ute eller drar på biltur med minibussen. Vi prater mye sammen, hører på musikk og synger. Vi har også høytlesning fra avisa, tidskriftet "Gamle Modum" og lign. Vi spiser frokost, drikker formiddagskaffe og spiser middag sammen på dagsenteret.

Vi har egen bil til transport av de som har behov for det. Brukerne hentes på morgenen og kjøres hjem på ettermiddagen.  Transport krever vedtak fra kommunen.

Det er saksbehandlerenheten som behandler søknader om dagopphold og transport. Søknadsskjema er tilgjengelig på servicetorget og nederst på denne siden.