Priser SFO

Se priser for SFO


Kjøp av enkeltdager
For barn med deltidsplass gis det mulighet for kjøp av enkeltdager ved ledig kapasitet. Dette avklares ved den enkelte SFO. 

Se skjema for kjøp av enkeltdag ved SFO


Sen henting
Ved for sen henting ilegges et gebyr på 400 kr. for hver påbegynte halvtime.

Se skjema for gebyr ved sen henting

Søke/endre/si opp plass ved SFO

Hvordan du søker om å endre, si opp eller få ny SFO-plass er beskrevet under sidene for barnehage.

Se hvordan du søker/endrer/sier opp plass ved SFO

Søk om SFO-plass (skjema)

Se priser for SFO