Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomført på 5., 8., og 9. trinn i løpet av ukene 36-39.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

Se eksempeloppgaver og tidligere nasjonale prøver