Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn.

Når gjennomføres nasjonale prøver?

Nasjonale prøver i 2019 blir gjennomført i løpet av ukene 36-39.