Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn.

Les mer om nasjonale prøver

Når gjennomføres nasjonale prøver?

Nasjonale prøver gjennomføres på høsten. Skolene sender ut informasjon om dato for gjennomføring.

Les mer om gjennomføring av nasjonale prøver