Hvorfor universell utforming av ikt?

Universell utforming bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Ved å gi rom for mangfoldet i befolkninga gir vi den enkelte rom for å utfolde seg, bestemme selv og delta på like vilkår.

Les mer

Tilgjengelighetserklæringer

Alle virksomheter i offentlig sektor skal ha en tilgjengelighetserklæring for sine nettsider og apper. En tilgjengelighetserklæring er en selverklæring om i hvilken grad virksomhetens nettside eller app etterlever kravene til universell utforming av ikt.

Se alle tilgjengelighetserklæringer for Modum kommune