Tjenesten kalles også TT-kort, og er et tilbud om drosje som erstatning for vanlig kollektivtransport.
Denne benyttes til handleturer, besøksreiser, møter og andre fritidsaktiviteter.
Tjenesten skal ikke brukes til pasienttransport.

Det er Statsforvalter i Oslo og Viken som skal ha søknader om TT-kort

Nederst på denne siden finner du søknadsskjema og nødvendig informasjon om tjenesten.
Du finner også skjema og informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens nettside.
https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/tilrettelagt-transport-tt-kort/
 

Sender du per post, skal denne adressen benyttes: 
Statsforvalter i Oslo og Viken, PB 325, 1502 Moss
Trenger du hjelp til utskrift av manuelt skjema, kan Servicetorget være behjelpelige med dette