Tjenesten kalles også TT-kort, og er et tilbud om drosje som erstatning for vanlig kollektivtransport, og kan benyttes til handleturer, besøksreiser, møter og andre fritidsaktiviteter.
Tjenesten skal ikke brukes til pasienttransport.

Dersom du trenger TT-tjeneste skal du kontakte kommunens saksbehandlerenhet, se kontaktinformasjonen på høyre side.
Nederst på denne siden finner du søknadsskjema og nødvendig informasjon om tjenesten.
Du finner også skjema og informasjon og søknadsskjema på fylkeskommunens nettside.

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/tilrettelagt-transport-tt-kort/