Foreldre- og fødselsforberedende kurs

Tirsdag 10.03.20 kl. 17-21 og mandag 16.03.20 kl 17-21

Påmeldingsfrist 06.03.20

Påmelding gjøres per tlf til 32789580

Dette er et tilbud til alle gravide. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvsagt velkommen til å være med deg. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året. Begrenset antall plasser; maks. 9 par.
Prisen for kurset er kr. 300,- pr.par
Sted; Vikersund Helsestasjon.
Kursholdere: Familieterapeut og jordmor

Tema på kursdagen er:
Parforholdet/foreldrerollen
Tiden som nybakte foreldre
Fødselsforberedelse: Hvordan starter fødselen, når skal kontakt tas med fødeavdelingen, fødselens ulike faser, fødestillinger, smertelindring, fars-/ledsagers rolle under fødselen, barseltiden.

Temadag for gravide

Neste kursdag er fredag 21.04.20 kl. 13.00-15.30

Påmeldingsfrist 14.04.20

Påmelding gjøres per tlf til 32789580

Dette er et tilbud til alle gravide. Barnefar, medmor eller annen ledsager er selvsagt velkommen til å være med deg. Det tilbys kurs 4-5 ganger i året.
Temadagen er gratis.
Sted: Åmot Helsesenter, helsestasjonen
Kursholder: Jordmor, helsesøster og fysioterapeut

Tema på denne dagen er:
•Orientering om helsestasjonstilbudet etter fødsel
•Stell av nyfødte
•Ammeinformasjon
•Informasjon fra fysioterapeut