Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud for ungdom fra 13-23 år på Åmot Helsestasjon.

Tilbud

På HFU kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier (mandag og torsdag), jordmor (torsdag) og lege (torsdag). De som jobber der har taushetsplikt.

Her kan du for eksempel snakke om prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg, ensomhet, vanskelige familieforhold, rus, vold, overgrep og mobbing. 

Filmsnutt fra HFU