Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et tilbud for personer over 16 år som bor i Modum kommune og Sigdal kommune.

Målgruppen for tilbudet er personer med mild til moderat depresjon og/eller angst, og er rettet mot deg som er tidlig i et sykdomsforløp. Målet er å gi et tilbud innen én til to uker. Depresjon og angst er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. I slike tilfeller er det lurt å oppsøke hjelp tidlig, slik at problemene ikke utvikler seg.

Dersom du er i målgruppen vil du få et tilbud om kurs, veiledet selvhjelp eller samtale. Det er ikke mulig å bestille individuelle samtaler. Du må gjerne henvende deg for å høre om du er i målgruppen for tilbudet vårt.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

RPH er ikke en akuttjeneste. Ved behov for akutt hjelp: kontakt din fastlege eller legevakt (Ringerike legevakt: 32 11 11 11)

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss på telefon i vår telefontid. Det blir da gjort en vurderingssamtale for finne ut om vi er rette tilbud for deg. Dersom det viser seg at vi ikke er rette tilbudet for deg, vil vi kunne gi råd og lose deg videre til rett tjeneste.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som består av psykolog, psykiatriske sykepleiere, vernepleier og sosionom. Alle har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi, som er behandlingsmodellen til Rask psykisk helsehjelp. Når det er hensiktsmessig samarbeider teamet med andre instanser etter avtale med deg.

Våre tilbud

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingsmodell:

Rask Psykisk Helsehjelp behandlingsmodell

Målet med behandlingen hos oss er at du skal lære deg teknikker for å håndtere vanskelige følelser og tanker på en mer hensiktsmessig måte. Det er ulike måter å lære dette på. Derfor vil de fleste som henvender seg til oss vil få tilbud om kurs. Noen vil ha behov for ytterligere oppfølging etter kurs. Man vil da kunne få tilbud om veiledet selvhjelp over telefon. Noen få vil ha behov for ytterligere individuelle samtaler. Alle trinnene har grunnlag i kognitiv terapi. Du deltar selv aktivt i behandlingsprosessen. Derfor er det viktig med høy grad av motivasjon og ønske om endring for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

Kurset Oppdrift - et kurs om valg, ansvar og vekst

Dette er et innføringskurs i veiledet selvhjelp med utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi. Temaer som vil bli berørt er: Hva er kognitiv terapi? Alternative måter å løse mine utfordringer på. Hvordan bli en god hjelper for meg selv? Fysisk aktivitet og psykisk helse. Man vil få utdelt en arbeidsbok med arbeidsark og artikler. For å få best utbytte av kurset forutsetter det at man setter av tid til å jobbe med dette mellom kursdagene.

Veiledet selvhjelp

Du får tilgang til internettassisterte behandlingsprogrammer. Vi veileder deg over telefon med utgangspunkt i det du har jobbet med på egenhånd på internett.

 

Et av programmene krever tilgangskode, som du får ved å henvende deg til oss. Her kan du få hjelp til å mestre depresjon, angst, bekymringer, søvnvansker, stress og belastninger. Se www.assistertselvhjelp.no for mer informasjon om programmet.

Et annet program er åpent: https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/. Her har du tilgang til behandlingsprogrammer for en rekke vanlige psykiske problemer. Du kan klikke deg inn på det som er ditt behov.

Individuelle samtaler

Strukturert, kortvarig behandlingsopplegg med utgangspunkt i kognitiv terapi.