Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.
Målet er å gi et tilbud innen én til to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Tilbudet Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale. De neste trinnene kan være en telefonkonsultasjon eller mer tradisjonell psykoterapi/samtaleterapi med relativt kort varighet. Personer som har behov for mer langvarig terapi, blir henvist videre.