En tjeneste som gir tilrettelagt bistand for tjenestemottakere, med ulike utfordringer i hverdagen.

Ambulerende tjeneste har sin base på Furulund bofellesskap i Åmot, og er en avdeling under Tilrettelagte tjenester i Modum kommune. Det er en tjeneste som gir tilrettelagt bistand for tjenestemottakere som eier eller leier bolig privat, og har ulike utfordringer i hverdagen.

Hovedmålet for Ambulerende tjeneste er å gi hverdagsmestring i form av praktisk bistand, opplæring og veiledning innenfor ADL-ferdigheter (aktiviteter i dagliglivet). Vi gir også helsebistand i form av samtaler.

For å bli tildelt hjelp fra Ambulerende tjenester må det søkes gjennom Saksbehandlerenheten. Tjenester gis etter en individuell vurdering, se skjema nederst på siden.