Furulund bofellesskap består av 16 leiligheter tilrettelagt for mennesker med ulike typer funksjonshemninger. Furulund bofellesskap er døgnbemannet med faglig dyktige ansatte som gir individuell oppfølging i henhold til beboerens behov.

Furulund sitt hovedmål er å skape et godt liv med best mulig livskvalitet for tjenestemottakerne, og gi et tilbud hvor de kan oppleve mestring og glede individuelt og sammen med andre i lignende situasjon.

Furulund bofellesskap har også disse tjenestene:
Avlasting for unge voksne
Treningsbolig

Beboere ved Furulund bofellesskap regnes som hjemmeboende.
For å bli tildelt tjenester må det søkes gjennom Saksbehandlerenheten. Tjenester i boligen gis etter en individuell vurdering.

Stadionveien bofellesskap flyttet til Furulund i midten av desember 2018 og heter når Furulund bofellesskap.