Skolegata bofellesskap består av 19 leiligheter tilrettelagt personer med ulike funksjonshemminger. Bofellesskapet er døgnbemannet med faglig dyktig og engasjert personal.

Skolegata 19 har 3 leiligheter, bemannet med tjenester fra ambulerende tjenester organisert fra Furulund i Åmot.

Vi har fokus på mestring av dagliglivets gjøremål, deltagelse i tilrettelagte aktiviteter og sosialt fellesskap med trivsel, glede og brukermedvirkning.

Beboere ved Skolegata bofellesskap regnes som hjemmeboende.
For å bli tildelt bolig må det søkes gjennom Saksbehandlerenheten. Tjenester i boligen gis etter en individuell vurdering.