Ekornstua ligger i Vikersund, og er en avdeling under Tun funksjonshemmede i Modum kommune. Vi yter tjenester til unike mennesker med ulike diagnoser og bistandsbehov med hovedmål om å skape et godt liv med best mulig livskvalitet for tjenestemottakerne.

Vi bestreber individuelt fokus og oppfølging og setter mestring høyt.

Aktiviteter

På avlastningen har vi mange muligheter for aktiviteter i nærmiljøet. Vi har også tilgang til bil på kvelder og helger slik at de som er på avlastning kan opprettholde de aktivitetene de er med på til daglig eller være med på enkelte aktiviteter som ligger noe lengre unna avlastningen.

Inne er mulighetene for aktiviteter lesing, hobbyaktiviteter, tv/film, baking og mer.

I tillegg står selvfølgelig fag i fokus, enten det gjelder oppfølging av tiltak, lekser fra skolen eller trening på å bli mer selvstendig i dagliglivets ferdigheter, som f.eks. matlaging, rydding/vasking, klesvask osv.

Søknad
Beboere ved Ekornstua regnes som hjemmeboende.
For å få tilbud om bolig/avlastning må det søkes Saksbehandlerenheten. Tilbud gis etter en individuell vurdering.