Modum arbeidssenter er et arbeid- og aktivitetstilbud for personer med ulike typer funksjonshemninger som har fylt 18 år og fullført videregående skole. 

Brukergruppen er personer som faller utenfor andre typer arbeidsmarkedstiltak og som har behov for personlig bistand.

Vi tilbyr ulike typer tjenester som produksjon av varer for salg, kantinedrift, makulering og vedproduksjon. I tillegg arrangerer vi ulike utflukter og tilstelninger. Brukerne deltar aktivt i utforming av tilbudet både gjennom månedlige brukermøter, medarbeidersamtaler og annet. Vi tilbyr transport etter en individuell vurdering. Arbeidstiden tilpasses den enkeltes behov og kapasitet ved arbeidssenteret.

Vi har en humørfylt og stabil ansattgruppe med høy helsefaglig kompetanse.

Ta kontakt med saksbehandlerenheten for å søke plass ved arbeidssenteret.