Brukergruppen er personer som faller utenfor andre typer arbeidsmarkedstiltak og som har behov for personlig bistand.

Vi tilbyr ulike typer tjenester som pakking av ELKO produkter, kantinedrift, makulering og vedproduksjon. I tillegg arrangerer vi ulike utflukter og tilstelninger. Brukerne deltar aktivt i utforming av tilbudet både gjennom månedlige brukermøter, medarbeidersamtaler og annet. Vi tilbyr transport etter en individuell vurdering. Arbeidstiden tilpasses den enkeltes behov og kapasitet ved arbeidssenteret.

Vi har en humørfull og stabil ansattgruppe med høy helsefaglig kompetanse.

Ta kontakt med saksbehandlerenheten for å søke plass ved arbeidssenteret.