UKM 2020 er under planlegging.

Påmeldingen åpner 1. desember. Mer informasjon kommer etterhvert.

 www.ukm.no