Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei, trafikk og parkering

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveier, og staten for riksvei. 

Tjenesten skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser.

Lurer du på om veien er kommunal? Svaret kan du finne på ved hjelp av kart i Nasjonal vegdatabank, eller du kan sjekke den kommunale veilista.