Klassisk ballett og barnedans

KLASSISK BALLETT
Lærer: Marie Skar

Undervisningen i klassisk ballett foregår på tirsdager i småsalen i Kulturhuset.

Klassisk Ballett er grunnleggende danseteknikk, og vil styrke elevene, øke musikalitet, koordinasjon og kroppsbeherskelse. Gjennom å lære Klassisk Ballett, vil eleven utvikle bedre ferdigheter som danser. Undervisningen vil basere seg på Royal Academy of Dancing system. Foruten å utvikle styrke i muskler og ledd, og gi god motorikk, vil ballettdansing gi glede, selvtillit og utvikle kreative evner.

Du kan lese fagplaner for klassisk ballett her.

Primary/Grade 1 (5 år) kl. 16.30-17.10
Vi øver på grunnleggende posisjoner i klassisk ballett. Gjennom bestemte oppgaver utvikler vi den kroppskontroll som gir et godt utgangspunkt for rene dansetimer når de blir eldre. Vi lurer inn noen tekniske øvelser gjennom lek, og andre morsomme kombinasjoner. Vi legger også mye vekt på miming og fantasi og å lage små danser sammen. Dette er med på å ivareta deres danseglede. Dansen gir samhørighet, selvtillit og fysisk utfoldelse og glede. Royal Academy grad: Pre Primary/Primary.
 

Grade 2 (6-8 år) kl. 17.10-17.55
Vi trener på grunnleggende teknikk, med enkle øvelser i barre, men mest i senter, og over gulv. Dette gir styrke, musikalsk innsikt, økt koordinasjon, og kroppskontroll. Fantasi og miming vil fortsatt bli vektlagt. Undervisningen vil basere seg på Royal Academys gradsystem, men også med bruk av frie øvelser. Dette er en basisopplæring i ballett, samt et fint supplement til andre danseformer, for å bedre utviklingen av generell danseteknikk. Vi lager også enkle dansekombinasjoner som vi setter sammen til danser. Royal Academy grad: Primary/ Grad 1.

Grade 3 (9-12 år) kl. 18.00-19.00
Vi jobber videre med grunnleggende teknikk, og prøver å skape bedre dansere, der vi jobber i barre, senter, med ulike danse trinn over gulv og med kombinasjoner. Trinnene vil være flere og mer sammensatte enn i nivå 1. Vi vil bruke både frie sammensatte trinn og Royal Academys pensum. Hensikten er musikalsk innsikt i forhold til bevegelse, økt koordinasjon og kroppskontroll. Dette vil bedre utviklingen som klassisk danser, og i tillegg kan det være et godt supplement til andre danseformer. Tåspiss vil ikke bli aktuelt før elevene har danset noen år, og har oppnådd nok styrke i ben og føtter til å tåle belastningen. Royal Academy grad: Grad 2 og 3.

Intermediate/Advanced (Ungdom, 13 år og eldre) kl. 19.10-20.10
Royal Academy grad: Intermediate.

Ballett tåspisstrening kl. 20.10-20.30

Jazz/Funk

Lærer: Leonard Jackson

Undervisningen foregår på tirsdager i kjelleren på Furumo svømmehall.

Jazz dans er scenisk dansestil som i dag er den vanlige danseformen i revyer, musikaler og musikkvideoer. Jazz dans har flere grunnleggende elementer og øvelser etter samme prinsipper og regler som i klassisk ballett og moderne dans. Eksempler er grunnleggende plassering, tyngdekraft, balanse og bevegelse i rommet. Du kan lese fagplan for jazz funk her.

Jazz 6-7 år, Gruppe B (G/J) kl. 17.50-18.45

Vi øver på grunnleggende teknikk. Fotarbeid og bevissthet om plassering av føttene i de fem posisjonene. Turn in og ut. Enkle hoppkombinasjoner. Enkel akrobatikk som stupe kråke og slå jul. Enkel koreografi.  Hovedfokus er å lære seg stegene, tellinger og å danse unisont med gruppa i rommet.

Jazz 8-10 år Gruppe A (G/J)  kl. 16.45-17.40 

Vi trener på grunnleggende teknikk. Bruk av turn inn og turn out. Trinnkombinasjoner i senter og «travelling». Akrobatikk som stupe kråke, slå hjul og håndstående.  Større hopp over gulvet. Noe mer utfordrende  koreografi med grunnlag i de tekniske øvelsene.

Jazz 12 år og eldre Gruppe C (G/J) kl. 18.55-19.50

Bruk av turn inn og turn out i komplekse øvelser. Trinnkombinasjoner i senter og «travelling». I løpet av året skal elevene lære en mer kompleks koreografi med grunnlag i de tekniske øvelsene.

 

Videografi:

A Chorus line – one (finale) - https://youtu.be/tyZeGOsR9IA

All that Jazz – Chicago - https://youtu.be/HVyg4MchBYM

So you Think You Can Dance - https://youtu.be/f1L5aaE2CP0

Fame – I can Do Anything Better Than You Can - https://youtu.be/ye_Ej2dKPA0

 

 

 
 

Hiphop

Lærer: Leonard Jackson

Undervisningen for alle hiphop-partiene foregår i kjelleren på Furumo svømmehall. For de tre første partiene, er undervisningen på torsdager. For Hiphop 4, fra 16-19 år, er undervisningen på tirsdager. Du kan lese fagplan for hiphop her.

Hiphop

Hiphop har kule trinn til fengende musikk med opprinnelse i svarte og latino ungdomsmiljøer i the Bronx i New Yorkpå 1970 – tallet. Hiphop har fokus på utøvelse av kunstneriske uttrykk på gata i det offentlige rom. Dansen har høyt tempo og det kreves masse energi. Kjente steg er krisskross, roger rabbit og runningman.

Hiphop 5 år: kl. 16.45-17.35 (G/J)

Hiphop 1 (6-8 år):  kl. 17.40-18.30 (G/J)

Elevne vil lære elementer fra Hiphop etter Hiphop musikk. De vil trene på å få god rytmeforståelse, lære små dansekombinasjoner, trene litt styrke, triks og spenst. Det vil også være plass til lek og freestyle. Dansegleden står høyt i fokus.

Hiphop 2 (9-10 år): kl. - (G/J)

De ulike sjangerne innen hiphop introduseres gjennom øving av steg, isolasjoner og større bevegelser. Fokus på å lære trinn ved å utvikle riktig bruk av vekt, tellinger og musikalitet og starte å legge til personlig stil.

Hiphop 3 (11-15 år): kl. 18.35-19.25 (G/J)

Vi trener på de forskjellige sjangerne innen hiphop med noe mer komplekse trinnkombinasjoner. Målet er at elevene skal ha vært gjennom tekniske elementer fra popping, locking, whacking, house og hiphop . Partner arbeid som enkle løft og felles akrobatikk innstuderes i forbindelse med koreografi. Elevene oppfordres til å være delaktige i sammensetning av et stykke til forestillinger gjennom kreative oppgaver.

Hiphop 4 (16-19 år): kl. 20.00 - 20.55 (G/J) NB! Undervisningen foregår på tirsdager i kjelleren på Furumo svømmehall.

Vi jobber videre på samme måte, og prøver å strekke oss lenger. Komplekse trinnkombinasjoner fra de forskjellige sjangerne innen hiphop. Innstudering har fokus på å lære trinn med rett bruk av teknikk, holdning og plassering

Inspirasjon video:

So you Think You Can Dance – Season One Finale (The Groovaloos) https://youtu.be/MxO_6I5SkDM