I teaterundervisningen vil elevene få utvikle seg selv gjennom improvisasjon, lek, stemmebruk, fantasi, samarbeid, kroppsbevissthet og kreativitet.  Målet er å skape trygge, glade og selvstendige unge mennesker, som våger å være seg selv sammen med andre, men også å gå inn i rollen som en annen.

Vi vil også arbeide med ulike produksjoner av ulik størrelse, da gjennom manusarbeid, men også egenproduserte tekster og ideer.

Undervisningen foregår på Enger skole i Åmot. Noe undervisning vil også være på kulturhuset i Vikersund. Teater er for aldersgruppen 9-19 år. Elevene blir inndelt i ulike grupper, en barnegruppe og en ungdomsgruppe.

Med forbehold om forandringer.

Planlagt oppstart høstsemesteret 2023.