Lærer: Inger Beathe Kvalnes Enstad

Undervisningen er på Enger skole i Åmot på onsdager. Noe undervisning vil også være på kulturhuset i Vikersund.

I teaterundervisningen vil elevene få utvikle seg selv gjennom improvisasjon, lek, stemmebruk, fantasi, samarbeid, kroppsbevissthet og kreativitet.  Målet er å skape trygge, glade og selvstendige unge mennesker, som våger å være seg selv sammen med andre, men også å gå inn i rollen som en annen.

Vi vil også arbeide med ulike produksjoner av ulik størrelse, da gjennom manusarbeid, men også egenproduserte tekster og ideer.

Teater 8-12 år: kl. 17.00-18.00

Teater 13-19 år: kl. 18.30-20.00