Oppstart og varsling

Når det er avklart at det er behov for ny reguleringsplan så krever plan- og bygningslovens § 12-8 at "planspørsmålet skal legges fram for planmyndigheten i møte" - det vil si et Oppstartsmøte.

I tråd med §1 i forskriften så skal private forslagsstillere "sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte". 

Nedenfor følger Modum kommunes maler tilhørende oppstartsmøte:

- Planinitiativ   (Word-format)
- Referat fra Oppstartsmøte
- Veiledning til krav om planpropram / konsekvensutredning (KU)

Planarbeid og medvirkning

under arbeid. flere opplysninger kommer snart ...

Levering av planmateriale

under arbeid. flere opplysninger kommer snart ...