For å kunne drive små- og storviltjakt må du ha bestått jegerprøven og betale jegeravgift. 

Jegerprøven

Alle nye jegere må ta jegerprøven, som består av en teoretisk prøve og et praktisk kurs. Aldersgrensen for å ta jegerprøven er 14 år.
For å kunne drive selvstendig småviltjakt og fangst må du være fylt 16 år.
For å drive selvstendig storviltakt må du være fylt 18 år.
Du kan finne mer informasjon om jegerprøven her, på nettsidene til Miljødirektoratet. 

Består du prøven blir du registrert i jegerregisteret, hvor du også kan betale jegeravgift, få tilgang til ditt digitale jegeravgiftskort og registrere deg som lisensjeger. Du finner Jegerregisteret her.

Jegerprøve-kurset holdes normalt av de lokale jeger- og fiskeforeningene, og kommunen gjennomfører eksamen.
En oversikt over foreninger finner du på hjemmesiden til Norges Jeger- og fiskeforbund.

Jegeravgift og jegeravgiftskort

Jegeravgiften er en årlig avgift som må betales dersom man skal jakte i Norge. Avgiften går til Viltfondet, og brukes på administrasjon, statistikk, forskning og lokal viltpleie. Avgiften gjelder for sesongen 1.april - 31.mars ("jaktåret").

Den som er registret i Jegerregisteret får hvert år tilsendt et jegeravgiftskort som man er pliktig å medbringe under jakten. På kortet skal det være kvittering for betalt jegeravgift og eventuelt påført godkjent skyteprøve. Jegeravgiftskortet kan også brukes til å dokumentere at du er registrert jeger ved søknad om erverv av våpen hos politiet og butikken ved kjøp av ammunisjon. 

Du kan bestille og betale jegeravgiftskort her.

Jaktkort

Kommunen administrerer ikke kortsalg for småviltjakt. Forhør deg eventuelt med den lokale jeger- og fiskeforeningen, eller det lokale grunneierlaget, og hør om disse kan tilby dette.