steintangen

Steintangen (Vikersund)

Steintangen ligger på østsiden av Tyrifjorden. Adkomst via Fv 284, ca fem km nord for Vikersund. Området er tilrettelagt med toalett, rampe for rullestol, badeflåte, søppelkasser m.m. 

Vikland

Vikland båtbrygge (Vikersund)

Stranda ved Vikland båtbrygge ligger i Vikersund sentrum, nordover mot Rådhuset. Adkomst via Ringeriksveien. Det bygges et offentlig toalett i nær tilknytning badeplassen våren 2021.

Skinnerudtangen (Geithus)

Skinnerudtangen ligger ved Bergsjø i Geithus. Du følger skilting til Rolighetsmoen idrettsplass fra Geithus sentrum. Området er tilrettelagt med toalett, rampe for rullestol, badeflåte, søppelkasser m.m. 

søya

Søya (Åmot)

Søya ligger nedenfor Døvikfossen i Åmot. Adkomst til området via Rv 35 til Døvikfossen, og ny gangvei til badeplassen til venstre for jernbanebrua. Det er toalett på området. 

Butjenn

Butjenn (Haugfoss)

Butjenn er et lite tjern på vei opp til Koboltgruvene. Adkomst via Haugfoss, følg skiltingen herfra. Det er toalett på området. Blaafaveverket står for drift og vedlikehold av området.

Pollen (Vikersund)

I den nordlige delen av Vikersund sentrum finner du Pollen. Anlegget stod ferdig i 2019, og har raskt blitt et yndet sted for innbyggerne i Modum. På området finner du både badeplass, lekeplass og volleyballbaner. Det bygges et offentlig toalett på området våren 2021.