løype geithus

Skredsvikmoen

På Geithus finner du ei rundløype på omlag tre kilometer. Adkomst til løypa er ved Skredsvikmoen barnehage eller Stalsberg skole. Løypa prepareres ca 1 gang per uke av Modum kommune. 

heståshovlandsfjell

Øståsen, Vikersund

I den nordre delen av Øståsen, over Vikersund, kjøres det løyper i Hestås-Hovlandsfjellområdet. Adkomst til løypene er fra parkeringsplasser ved Sponevollen, enden av Heggesjøveien, toppen av Vikersundheisen og Djupengrop. 

Øståsen byr på flotte skiløyper i et åpent landskap, fra 400-700 m.o.h. Skogsbilveier fra Åmot, Geithus, Heggen og Frydenberg leder opp til mange mil med preparerte skiløyper. Fra Modum kan man gå til Lier og Drammen. Totalt er det rundt 40 mil med løyper til disposisjon. 

breili

Øståsen, Breili

I den nordre delen av Øståsen, over Vikersund, kan man gå opp til Breili og Breilihytta. Adkomst fra parkeringsplass langs Breiliveien og Bekkely. Følg skilting fra fv 144 ved Frydenberg. 

Øståsen byr på flotte skiløyper i et åpent landskap, fra 400-700 m.o.h. Skogsbilveier fra Åmot, Geithus, Heggen og Frydenberg leder opp til mange mil med preparerte skiløyper. Fra Modum kan man gå til Lier og Drammen. Totalt er det rundt 40 mil med løyper til disposisjon. 

kluftetangene

Øståsen, Geithus

I den nordre delen av Øståsen, over Geithus, preparerer Modum kommune løype fra parkeringsplass på Sponevollen. Følg skilting fra fv 144 ved Westad industri til Kluftetangen. Ved Kluftetangene er man inne inne på Liers løypenett. 

Øståsen byr på flotte skiløyper i et åpent landskap, fra 400-700 m.o.h. Skogsbilveier fra Åmot, Geithus, Heggen og Frydenberg leder opp til mange mil med preparerte skiløyper. Fra Modum kan man gå til Lier og Drammen. Totalt er det rundt 40 mil med løyper til disposisjon. 

øståsen åmot

Øståsen, Åmot

I den søndre delen av Øståsen, over Åmot, preparerer Modum kommune løypene langs skogsbilveiene med utgangspunkt fra Engersetra og Nygårdshøgda. Adkomst via Mælumenga, følg skilting fra fv 144. 

Øståsen byr på flotte skiløyper i et åpent landskap, fra 400-700 m.o.h. Skogsbilveier fra Åmot, Geithus, Heggen og Frydenberg leder opp til mange mil med preparerte skiløyper. Fra Modum kan man gå til Lier og Drammen. Totalt er det rundt 40 mil med løyper til disposisjon. 

Løyper holleia

Holleia

Holleia byr på flotte skiløyper til Abelonehytta og området rundt denne. Her starter løypene på jordene ved Vikersund, Drolsum, Sysle og Snarum. Hovedadkomsten er fra Haugerudsletta. Løypenettet er på omlag 46 kilometer. 

Modum orienteringslag preparerer løypene med løypemaskin så langt kapasiteten rekker, vanligvis i helgene. Modum kommune preparerer noen av tilførselsløypene med scooter.